GIỚI THIỆU - PVI SÀI GÒN

GIỚI THIỆU

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI – nay là Công ty Cổ phần PVI) được thành lập theo quyết định số 3484/QĐ-BCN ngày 05/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước 1 thành viên – Công ty bảo hiểm Dầu khí và được Bộ Tài chính cấp giấy phép hoạt động số 42GP/KDBH ngày 12/03/2007. Kể từ khi thành lập đến nay, PVI đã trưởng thành và liên tục phát triển mạnh mẽ về quy mô cũng như tiềm lực tài chính.

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) được thành lập ngày 01/08/2011 bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (nay là Công ty cổ phần PVI) với tư cách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần PVI sở hữu 100% vốn điều lệ. Theo Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 63 GP/KDBH ngày 28/06/2011 của Bộ tài chính, Bảo hiểm PVI được kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam kể từ khi thành lập.

Công ty Bảo hiểm PVI Sài Gòn (PVI Sài Gòn) làm một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm PVI, được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-PVI ngày 02 tháng 04 năm 2007. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, hiện nay PVI Sài Gòn là đơn vị đứng đầu về doanh thu bảo hiểm trong toàn bộ hệ thống bán lẻ trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

0902.541.345 Zalo: 0902.541.345
Hotline CSKH: 0902.541.345