Mức khấu trừ là gì?

02/09/2020 Quản Trị

Trong hợp đồng bảo hiểm thường xuất hiện thuật ngữ “Mức khấu trừ”. Vậy thì “mức khấu trừ” là gì và ý nghĩa của mức khấu trừ trong bảo hiểm là như thế nào. Chúng ta cùng xem tiếp các nội dung bên dưới: Mức khấu trừ là gì? Mức khấu trừ được quy định […]